لیست قیمت گوشی های اپل

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش


بروز رسانی در تاریخ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساعت ۱۷:۰۰

همکاران گرامی: لیست قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی میباشد؛

لطفا جهت دریافت قیمت نهایی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ | ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش دفتر اصفهان: ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۳۰۰

لطفا جهت خرید رسمی به لیست سبدهای رسمی مراجعه فرمایید.

همکاران گرامی پنجشنبه ها لیست قیمت سبدهای رسمی اعلام نمی گردد

توضیحات نام تجاری رم حافظه رنگ قیمت Apple
۱۲۸G BLACK (NOT) ۳۳۷۲۵ ۱۳
۱۲۸G BLUE (NOT) ۳۲۵۸۵ ۱۳
۱۲۸G WHITE (NOT) ۳۳۵۳۵ ۱۳
۱۲۸G RED (NOT) ۳۱۶۳۵ ۱۳
۱۲۸G PINK (NOT) ۳۲۳۰۰ ۱۳
۱۲۸G GREEN (NOT) ۳۲۵۸۵ ۱۳
۲۵۶G BLACK (NOT) ۳۷۳۳۵ ۱۳
۲۵۶G BLUE (NOT) ۳۵۹۱۰ ۱۳
۲۵۶G PINK (NOT) ۳۶۸۶۰ ۱۳
۲۵۶G RED (NOT) ۳۳۵۳۵ ۱۳
۲۵۶G WHITE (NOT) ۳۵۹۱۰ ۱۳
۵۱۲G BLACK (NOT) ۴۷۹۷۵ ۱۳PRO
۵۱۲G BLUE (NOT) ۴۷۰۲۵ ۱۳PRO
۵۱۲G SILVER (NOT) ۴۷۰۲۵ ۱۳PRO
۲۵۶G BLACK (ACTIVE) ۴۴۲۷۰ ۱۳PRO
۲۵۶G BLACK (NOT) ۴۵۴۱۰ ۱۳PRO
۲۵۶G BLUE (NOT) ۴۳۰۳۵ ۱۳PRO
۲۵۶G SILVER (NOT) ۴۳۷۰۰ ۱۳PRO
۲۵۶G GOLD (NOT) ۴۳۹۸۵ ۱۳PRO
۲۵۶G GREEN (NOT) ۴۳۰۳۵ ۱۳PRO
۱۲۸G BLACK (NOT) ۴۲۲۷۵ ۱۳PRO
۱۲۸G BLUE (NOT) ۴۱۳۲۵ ۱۳PRO
۱۲۸G SILVER (NOT) ۴۱۶۱۰ ۱۳PRO
۱TB BLACK (NOT) ۶۱۲۷۵ ۱۳PRO MAX
۱TB BLUE (NOT) ۵۹۳۷۵ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G BLACK (NOT) ۵۴۱۵۰ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G BLUE (NOT) ۵۰۸۲۵ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G SILVER (NOT) ۵۲۷۲۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G BLACK (NOT) ۴۵۸۸۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G BLUE (NOT) ۴۵۰۳۰ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G SILVER (NOT) ۴۶۰۷۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G GOLD (NOT) ۴۶۵۵۰ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G GREEN (NOT) ۴۵۶۰۰ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G BLACK (ACTIVE) ۴۴۹۳۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G BLUE (ACTIVE) ۴۴۱۷۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G SILVER (ACTIVE) ۴۴۹۳۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G GOLD (ACTIVE) ۴۵۷۹۰ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G GREEN (ACTIVE) ۴۴۹۳۵ ۱۳PRO MAX
۱۲۸G BLACK (NOT) ۴۲۹۴۰ ۱۳PRO MAX
۱۲۸G BLUE (NOT) ۴۲۵۶۰ ۱۳PRO MAX
۱۲۸G BLACK (NOT) ۳۳۷۲۵ ۱۳
۱۲۸G BLUE (NOT) ۳۲۵۸۵ ۱۳
۱۲۸G WHITE (NOT) ۳۳۵۳۵ ۱۳
۱۲۸G RED (NOT) ۳۱۶۳۵ ۱۳
۱۲۸G PINK (NOT) ۳۲۳۰۰ ۱۳
۱۲۸G GREEN (NOT) ۳۲۵۸۵ ۱۳
۲۵۶G BLACK (NOT) ۳۷۳۳۵ ۱۳
۲۵۶G BLUE (NOT) ۳۵۹۱۰ ۱۳
۲۵۶G PINK (NOT) ۳۶۸۶۰ ۱۳
۲۵۶G RED (NOT) ۳۳۵۳۵ ۱۳
۲۵۶G WHITE (NOT) ۳۵۹۱۰ ۱۳
۵۱۲G BLACK (NOT) ۴۷۹۷۵ ۱۳PRO
۵۱۲G BLUE (NOT) ۴۷۰۲۵ ۱۳PRO
۵۱۲G SILVER (NOT) ۴۷۰۲۵ ۱۳PRO
۲۵۶G BLACK (ACTIVE) ۴۴۲۷۰ ۱۳PRO
۲۵۶G BLACK (NOT) ۴۵۴۱۰ ۱۳PRO
۲۵۶G BLUE (NOT) ۴۳۰۳۵ ۱۳PRO
۲۵۶G SILVER (NOT) ۴۳۷۰۰ ۱۳PRO
۲۵۶G GOLD (NOT) ۴۳۹۸۵ ۱۳PRO
۲۵۶G GREEN (NOT) ۴۳۰۳۵ ۱۳PRO
۱۲۸G BLACK (NOT) ۴۲۲۷۵ ۱۳PRO
۱۲۸G BLUE (NOT) ۴۱۳۲۵ ۱۳PRO
۱۲۸G SILVER (NOT) ۴۱۶۱۰ ۱۳PRO
۱TB BLACK (NOT) ۶۱۲۷۵ ۱۳PRO MAX
۱TB BLUE (NOT) ۵۹۳۷۵ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G BLACK (NOT) ۵۴۱۵۰ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G BLUE (NOT) ۵۰۸۲۵ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G SILVER (NOT) ۵۲۷۲۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G BLACK (NOT) ۴۵۸۸۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G BLUE (NOT) ۴۵۰۳۰ ۱۳PRO MAX
۲۵۶G SILVER (NOT) ۴۶۰۷۵ ۱۳PRO MAX

شرکت الماس همراه اسپادانا