لیست قیمت گوشی های اپل

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش


بروز رسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
ساعت ۱۰:۰۰

همکاران گرامی: لیست قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی میباشد؛

لطفا جهت دریافت قیمت نهایی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ | ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش دفتر اصفهان: ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۳۰۰

لطفا جهت خرید رسمی به لیست سبدهای رسمی مراجعه فرمایید.

توضیحات نام تجاری رم حافظه رنگ قیمت Apple
۱۲۸G BLUE (ACTIVE) ۲۵۹۹۶ ۱۳MINI
۱۲۸G PINK (ACTIVE) ۲۵۹۹۶ ۱۳MINI
۱۲۸G BLACK (ACTIVE) ۳۰۰۷۰ ۱۳
۱۲۸GB WHITE (ACTIVE) ۳۱۰۴۰ ۱۳
۱۲۸GB BLUE (ACTIVE) ۳۰۰۷۰ ۱۳
۱۲۸G RED (ACTIVE) ۳۰۰۷۰ ۱۳
۱۲۸GG BLACK (NOT) ۳۱۰۴۰ ۱۳
۱۲۸G BLUE (NOT) ۳۱۰۴۰ ۱۳
۱۲۸GB WHITE (NOT) ۳۱۰۴۰ ۱۳
۱۲۸GB RED (NOT) ۳۰۵۵۵ ۱۳
۱۲۸GB PINK (NOT) ۳۱۵۲۵ ۱۳
۲۵۶G BLACK (ACTIVE) ۳۱۵۲۵ ۱۳
۲۵۶G BLUE (ACTIVE) ۳۱۲۳۴ ۱۳
۲۵۶G RED (ACTIVE) ۳۰۳۶۱ ۱۳
۲۵۶G BLACK (NOT) ۳۳۰۷۷ ۱۳
۲۵۶GB BLUE (NOT) ۳۲۷۸۶ ۱۳
۲۵۶GB PINK (NOT) ۳۳۲۷۱ ۱۳
۲۵۶GB RED (NOT) ۳۲۶۸۹ ۱۳
۲۵۶GB WHITE (NOT) ۳۳۲۷۱ ۱۳
۲۵۶GB BLACK (NOT) ۴۱۷۱۰ ۱۳PRO
۲۵۶G BLUE (NOT) ۴۰۰۶۱ ۱۳PRO
۲۵۶G SILVER (NOT) ۴۱۷۱۰ ۱۳PRO
۲۵۶G GOLD (NOT) ۴۰۰۶۱ ۱۳PRO
۱۲۸G BLUE (ACTIVE) ۳۶۳۷۵ ۱۳PRO
۱۲۸GB SILVER (NOT) ۳۸۱۲۱ ۱۳PRO
۱۲۸GB GOLD (NOT) ۳۷۳۴۵ ۱۳PRO
۵۱۲GB BLUE (NOT) ۵۶۲۶۰ ۱۳PRO MAX
۵۱۲GB GOLD (NOT) ۵۶۲۶۰ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G BLACK (ACTIVE) ۵۴۳۲۰ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G BLUE (ACTIVE) ۵۴۳۲۰ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G SILVER (ACTIVE) ۵۴۳۲۰ ۱۳PRO MAX
۵۱۲G GOLD (ACTIVE) ۵۴۳۲۰ ۱۳PRO MAX
۲۵۶GB BLACK (NOT) ۴۷۰۴۵ ۱۳PRO MAX
۲۵۶GB BLUE (NOT) ۴۶۲۶۹ ۱۳PRO MAX
۲۵۶GB SILVER (NOT) ۴۶۸۵۱ ۱۳PRO MAX
۲۵۶GB GOLD (NOT) ۴۶۲۶۹ ۱۳PRO MAX
۲۵۶GB BLACK (ACTIVE) ۴۵۵۹۰ ۱۳PRO MAX
۲۵۶GB BLUE (ACTIVE) ۴۵۵۹۰ ۱۳PRO MAX
۲۵۶GB SILVER (ACTIVE) ۴۴۹۱۱ ۱۳PRO MAX
۲۵۶GB GOLD (ACTIVE) ۴۴۸۱۴ ۱۳PRO MAX
۱۲۸GB BLACK (ACTIVE) ۴۱۷۱۰ ۱۳PRO MAX
۱۲۸GB BLUE (ACTIVE) ۴۱۷۱۰ ۱۳PRO MAX
۱۲۸GB SILVER (ACTIVE) ۴۱۷۱۰ ۱۳PRO MAX
۱۲۸GB GOLD (ACTIVE) ۴۱۷۱۰ ۱۳PRO MAX
۵۱۲GB BLACK ۴۰۷۴۰ ۱۲PRO MAX
۵۱۲GB BLUE ۴۰۷۴۰ ۱۲PRO MAX
۵۱۲GB SILVER ۴۰۷۴۰ ۱۲PRO MAX
۵۱۲GB GOLD ۴۰۷۴۰ ۱۲PRO MAX
۲۵۶GB BLACK ۳۷۳۴۵ ۱۲PRO MAX
۵۱۲GB BLUE ۳۷۳۴۵ ۱۲PRO MAX
۵۱۲GB SILVER ۳۸۳۱۵ ۱۲PRO MAX
۲۵۶GB GOLD ۳۸۳۱۵ ۱۲PRO MAX
۱۲۸GB BLACK ۳۵۸۹۰ ۱۲PRO MAX
۱۲۸GB BLUE ۳۵۱۱۴ ۱۲PRO MAX
۱۲۸GB GOLD ۳۵۵۹۹ ۱۲PRO MAX
۲۵۶GB BLACK ۳۴۹۲۰ ۱۲PRO
۲۵۶GB BLUE ۳۴۶۲۹ ۱۲PRO
۲۵۶GB SILVER ۳۴۶۲۹ ۱۲PRO
۲۵۶GB GOLD ۳۴۹۲۰ ۱۲PRO
۱۲۸GB BLACK ۳۳۰۷۷ ۱۲PRO
۱۲۸GB BLUE ۳۳۰۷۷ ۱۲PRO
۱۲۸GB SILVER ۳۳۰۷۷ ۱۲PRO
۱۲۸GB GOLD ۳۳۰۷۷ ۱۲PRO
۱۲۸GB PURPLE ۲۶۶۷۵ ۱۲
۱۲۸GB BLACK ۰ ۱۲MINI
۱۲۸GB WHITE ۰ ۱۲MINI
۱۲۸GB GREEN ۰ ۱۲MINI
۱۲۸GB BLUE ۰ ۱۲MINI
۱۲۸GB GREEN (small box) ۲۳۰۸۶ ۱۱
۱۲۸GB WHITE (small box) ۲۳۵۷۱ ۱۱
۱۲۸GB PURPLE (small box) ۲۳۰۸۶ ۱۱
۱۲۸GB BLACK (small box) ۰ SE 2020 -
۱۲۸GB SILVER (small box) ۰ SE 2020 -
۱۲۸GB RED (small box) ۰ SE 2020 -

شرکت الماس همراه اسپادانا