لیست سبد های سامسونگ

همکاران گرامی، لیست قیمت های شرکت الماس همراه اسپادانا فقط به صورت رسمی می باشد.

لطفا در صورت  خرید غیر رسمی  با واحد فروش اصفهان (بازرگانی ایران پخش) تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش غیررسمی(دفتر اصفهان) : ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ _ ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰

 سبد رسمی ۱ 

جدول با آی دی فراهم شده یافت نشد!
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت:
  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت:
۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶
شماره شبا ملت:
ir 28 0120 0000 0000 92 84 12 26 65

 سبد رسمی ۲ 

جدول با آی دی فراهم شده یافت نشد!
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت:
  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت:
۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶
شماره شبا ملت:
ir 28 0120 0000 0000 92 84 12 26 65

 سبد رسمی ۳ 

جدول با آی دی فراهم شده یافت نشد!
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت:
  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت:
۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶
شماره شبا ملت:
ir 28 0120 0000 0000 92 84 12 26 65