لیست سبد های رسمی

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش
بروز رسانی سبدهای رسمی
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
ساعت ۱۷:۰۰

همکار گرامی سبد های رسمی شرکت همه روزه ساعت ۱۷ بروز رسانی می گردد و تا ساعت ۱۴ روز بعد معتبر میباشد.

همکاران گرامی، لیست قیمت های شرکت الماس همراه اسپادانا فقط به صورت رسمی می باشد.

لطفا در صورت  خرید غیر رسمی  با واحد فروش اصفهان (بازرگانی ایران پخش) تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش غیررسمی(دفتر اصفهان) : ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ _ ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰

 سبد رسمی ۱ 

جمع کل(ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی (ریال) نام کالا
۲۲۳۶۸۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۲۲۳۶۸۰۰۰۰ ۱۳MINI
۲۵۱۵۲۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۲۵۱۵۲۰۰۰۰ ۱۳MINI
۲۵۵۳۶۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۲۵۵۳۶۰۰۰۰ ۱۳
۴۱۵۶۸۰۰۰۰ ۱ ۵۱۲G ۴۱۵۶۸۰۰۰۰ ۱۳PRO
۳۳۳۱۲۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۳۳۳۱۲۰۰۰۰ ۱۳PRO
۳۶۲۸۸۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۳۶۲۸۸۰۰۰۰ ۱۳PRO
۳۴۶۵۶۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۳۴۶۵۶۰۰۰۰ ۱۳PRO
۳۳۴۰۸۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۳۳۴۰۸۰۰۰۰ ۱۳PRO
۵۵۸۷۲۰۰۰۰ ۱ ۱TB ۵۵۸۷۲۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۱۰۳۶۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۰۳۶۸۰۰۰۰ M62
۸۹۷۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۸۹۷۶۰۰۰۰ M52 5G
۵۱۶۵۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۵۱۶۵۰۰۰۰ M22
۴۸۰۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۸۰۰۰۰۰۰ M21
۴۰۵۱۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۰۵۱۰۰۰۰ M12
۲۷۳۶۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۷۳۶۰۰۰۰ M01 CORE
۲۵۲۵۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۵۲۵۰۰۰۰ A03 CORE
۳۰۱۴۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۳۰۱۴۰۰۰۰ A022
۱۵۹۳۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۵۹۳۶۰۰۰۰ S20 FE - 5G
۲۷۲۶۴۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۲۵۶G ۲۷۲۶۴۰۰۰۰ NOTE 20 ULTRA-5G
۳۱۰۰۸۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۲۵۶G ۳۱۰۰۸۰۰۰۰ NOTE 20 ULTRA-5G
۲۱۲۱۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۱۲۱۶۰۰۰۰ NOTE 20 - 5G
۲۳۸۰۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۳۸۰۸۰۰۰۰ S21 PLUS 5G
۱۳۱۵۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۱۳۱۵۲۰۰۰۰ TAB S7 FE
۴۲۲۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۲۲۴۰۰۰۰ Y7a
۲۳۵۲۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۳۵۲۰۰۰۰ Y5 P
۶۱۲۵۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۶۱۲۵۰۰۰۰ Y9a
۳۸۴۰۰۰۰ ۱     ۳۸۴۰۰۰۰ N 105
۴۴۶۰۰۰۰ ۱     ۴۴۶۰۰۰۰ N 106
۵۷۶۰۰۰۰ ۱     ۵۷۶۰۰۰۰ N 110
۷۶۳۰۰۰۰ ۱     ۷۶۳۰۰۰۰ N 150 NEW
۱۲۰۰۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۲۰۰۰۰۰۰ N6300
۱۲۸۶۰۰۰۰ ۱     ۱۲۸۶۰۰۰۰ N6310 NEW
۳۱۱۰۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۳۱۱۰۰۰۰۰ C30
۲۱۱۲۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۲۱۱۲۰۰۰۰ C20
۱۷۲۸۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۷۲۸۰۰۰۰ C10
۱۵۳۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۵۳۶۰۰۰۰ C1 NEW
۲۲۵۶۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۲۵۶۰۰۰۰ TAB5 M7-4G
۲۱۶۰۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۲۱۶۰۰۰۰۰ TAB5 M7-4G
۳۱۲۰۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۳۱۲۰۰۰۰۰ TAB 5 M8
۱۵۴۵۶۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۲۵۶G ۱۵۴۵۶۰۰۰۰ REDMI K40
۸۹۷۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۸۹۷۶۰۰۰۰ POCO F3 - 5G
۶۴۸۰۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۶۴۸۰۰۰۰۰ POCO PHONE X3 PRO
۶۱۲۵۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۶۱۲۵۰۰۰۰ NOTE 10 S
۵۵۲۵۹۴۰۰۰۰ ۴۳

لطفا جهت خرید سبد رسمی ۱ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

    هدایا این سبد 

یک عدد گوشی سامسونگ A01
یک عدد گوشی نوکیا N210
یک عدد گوشی نوکیا N105
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665 

 سبد رسمی ۲ 

جمع کل (ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی (ریال) نام کالا
۶۶۲۴۰۰۰۰۰ ۲ ۲۵۶GB ۳۳۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲
۱۸۳۳۶۰۰۰۰ ۲ ۸ ۱۲۸G ۹۱۶۸۰۰۰۰ A52 S 5G
۱۷۹۵۲۰۰۰۰ ۲ ۸ ۲۵۶G ۸۹۷۶۰۰۰۰ A52 4G
۲۱۲۱۶۰۰۰۰ ۲ ۸ ۲۵۶G ۱۰۶۰۸۰۰۰۰ A52 5G
۲۳۰۴۰۰۰۰۰ ۲ ۸ ۲۵۶G ۱۱۵۲۰۰۰۰۰ A72 4G
۴۰۸۰۰۰۰۰۰ ۲ ۱۲ ۱۲۸G ۲۰۴۰۰۰۰۰۰ +S20
۳۴۲۷۲۰۰۰۰ ۲ ۸ ۲۵۶G ۱۷۱۳۶۰۰۰۰ S21 FE 5G
۲۱۶۹۶۰۰۰۰ ۲ ۶ ۱۲۸G ۱۰۸۴۸۰۰۰۰ S20 FE - 4G
۷۰۲۷۲۰۰۰۰ ۲ ۱۲ ۲۵۶G ۳۵۱۳۶۰۰۰۰ S21 ULTRA 5G
۹۰۶۲۰۰۰۰ ۲ ۲ ۳۲G ۴۵۳۱۰۰۰۰ TAB A7- 10.4"
۱۷۵۸۸۰۰۰۰ ۲ ۴ ۶۴G ۸۷۹۴۰۰۰۰ TAB S6 LITE
۴۱۰۹۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۱۰۹۰۰۰۰ NOVA Y60
۵۷۳۱۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۵۷۳۱۰۰۰۰ NOVA 7i
۴۳۵۸۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۴۳۵۸۰۰۰۰ MATEPAD T10
۱۲۷۷۰۰۰۰ ۱ ۱ ۸G ۱۲۷۷۰۰۰۰ N 3310 (2017)
۱۲۹۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۸G ۱۲۹۶۰۰۰۰ N 3310 (2017)
۱۰۷۵۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۰۷۵۰۰۰۰ N 5310 (2020)
۱۷۶۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۷۶۶۰۰۰۰ N8000
۲۸۶۰۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۸۶۰۸۰۰۰۰ YOGA 13"
۳۸۹۷۶۰۰۰۰ ۱ ۱۶ ۵۱۲G ۳۸۹۷۶۰۰۰۰ YOGA 13"
۸۱۶۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۸۱۶۰۰۰۰۰ YOGA SMART TAB
۷۱۵۲۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۷۱۵۲۰۰۰۰ POCO PHONE X3 GT
۶۱۴۴۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۱۴۴۰۰۰۰ POCO M4 PRO 5G
۳۴۹۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۳۴۹۴۰۰۰۰ REDMI 9A
۴۵۲۶۲۰۰۰۰۰ ۳۵

لطفا جهت خرید سبد رسمی ۲ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

    هدایا این سبد 

یک عدد گوشی سامسونگ A11
یک عدد گوشی نوکیا N110
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665 

 سبد رسمی ۳ 

جمع کل(ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی(ریال) نام کالا
۴۵۷۹۲۰۰۰۰ ۱ ۵۱۲G ۴۵۷۹۲۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۳۸۵۹۲۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۳۸۵۹۲۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۳۵۸۰۸۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۳۵۸۰۸۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۳۶۷۶۸۰۰۰۰ ۱ ۵۱۲GB ۳۶۷۶۸۰۰۰۰ ۱۲ PRO MAX
۳۳۱۲۰۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶GB ۳۳۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲
۳۲۵۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۲۵۴۰۰۰۰ A03 S
۳۴۵۶۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۴۵۶۰۰۰۰ A02S
۴۰۷۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۰۷۰۰۰۰۰ A12
۵۶۸۳۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۵۶۸۳۰۰۰۰ A22 4G
۵۹۰۴۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۵۹۰۴۰۰۰۰ A22 5G
۷۵۳۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۷۵۳۶۰۰۰۰ A32 5G
۱۰۱۲۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۰۱۲۸۰۰۰۰ A52 S 5G
۳۸۴۰۰۰۰۰۰ ۱ ۱۶ ۵۱۲G ۳۸۴۰۰۰۰۰۰ S21 ULTRA 5G
۳۵۱۳۶۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۲۵۶G ۳۵۱۳۶۰۰۰۰ S21 ULTRA 5G
۶۰۹۶۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۶۰۹۶۰۰۰۰ Y9a
۱۰۴۶۴۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۱۰۴۶۴۰۰۰۰ NOVA 8
۴۰۸۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۰۸۰۰۰۰۰ NOVA Y60
۱۷۷۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۷۷۶۰۰۰۰ C2
۴۰۸۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۰۸۰۰۰۰۰ G20
۳۰۷۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۰۷۲۰۰۰۰ G10
۲۹۱۸۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۲۹۱۸۰۰۰۰ N 1.4
۵۴۷۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۵۴۷۲۰۰۰۰ TAB T20
۳۶۹۶۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۳۶۹۶۰۰۰۰ TAB 5-M10
۲۲۳۶۸۰۰۰۰ ۱ ۴ ۲۵۶G ۲۲۳۶۸۰۰۰۰ YOGA BOOK 10"
۷۱۵۲۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۷۱۵۲۰۰۰۰ POCO PHONE X3 GT
۶۱۰۶۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۱۰۶۰۰۰۰ POCO M4 PRO 5G
۳۹۷۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۳۹۷۴۰۰۰۰ REDMI 9
۳۸۴۹۰۱۰۰۰۰ ۲۷

لطفا جهت خرید سبد رسمی ۳ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

    هدایا این سبد 

یک عدد گوشی سامسونگ A02S
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665 

 مینی سبد رسمی ۱ 

جمع کل(ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی(ریال) نام کالا
۱۰۳۶۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۰۳۶۸۰۰۰۰ M62
۸۹۷۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۸۹۷۶۰۰۰۰ M52 5G
۵۱۶۵۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۵۱۶۵۰۰۰۰ M22
۴۸۰۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۸۰۰۰۰۰۰ M21
۴۰۵۱۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۰۵۱۰۰۰۰ M12
۲۷۳۶۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۷۳۶۰۰۰۰ M01 CORE
۲۵۲۵۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۵۲۵۰۰۰۰ A03 CORE
۲۷۱۷۰۰۰۰ ۱ ۳ ۳۲G ۲۷۱۷۰۰۰۰ A022
۳۰۱۴۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۳۰۱۴۰۰۰۰ A022
۲۰۴۴۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۲۰۴۴۸۰۰۰۰ S21 5G
۲۳۸۰۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۳۸۰۸۰۰۰۰ S21 PLUS 5G
۱۳۱۵۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۱۳۱۵۲۰۰۰۰ TAB S7 FE
۴۲۲۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۲۲۴۰۰۰۰ Y7a
۲۳۵۲۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۳۵۲۰۰۰۰ Y5 P
۶۱۲۵۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۶۱۲۵۰۰۰۰ Y9a
۳۸۴۰۰۰۰ ۱     ۳۸۴۰۰۰۰ N 105
۴۴۶۰۰۰۰ ۱     ۴۴۶۰۰۰۰ N 106
۵۷۶۰۰۰۰ ۱     ۵۷۶۰۰۰۰ N 110
۷۶۳۰۰۰۰ ۱     ۷۶۳۰۰۰۰ N 150 NEW
۱۲۰۰۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۲۰۰۰۰۰۰ N6300
۱۲۸۶۰۰۰۰ ۱     ۱۲۸۶۰۰۰۰ N6310 NEW
۳۱۱۰۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۳۱۱۰۰۰۰۰ C30
۲۱۱۲۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۲۱۱۲۰۰۰۰ C20
۱۷۲۸۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۷۲۸۰۰۰۰ C10
۱۵۳۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۵۳۶۰۰۰۰ C1 NEW
۲۱۶۰۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۲۱۶۰۰۰۰۰ TAB5 M7-4G
۱۵۴۵۶۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۲۵۶G ۱۵۴۵۶۰۰۰۰ REDMI K40
۸۹۷۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۸۹۷۶۰۰۰۰ POCO F3 - 5G
۶۴۸۰۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۶۴۸۰۰۰۰۰ POCO PHONE X3 PRO
۱۶۰۶۷۴۰۰۰۰ ۲۹

لطفا جهت خرید مینی سبد رسمی ۱ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

 مینی سبد رسمی ۲

جمع کل (ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی(ریال) نام کالا
۳۲۵۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۲۵۴۰۰۰۰ A03 S
۳۴۵۶۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۴۵۶۰۰۰۰ A02S
۴۰۷۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۰۷۰۰۰۰۰ A12
۵۱۶۵۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۵۱۶۵۰۰۰۰ A21 S
۵۱۸۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۵۱۸۴۰۰۰۰ A22 4G
۵۹۰۴۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۵۹۰۴۰۰۰۰ A22 5G
۶۷۶۸۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۷۶۸۰۰۰۰ A32 4G
۱۰۱۲۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۰۱۲۸۰۰۰۰ A52 S 5G
۲۳۱۳۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۲۳۱۳۶۰۰۰۰ S21 PLUS 5G
۲۸۳۲۰۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۲۵۶G ۲۸۳۲۰۰۰۰۰ S21 ULTRA 5G
۶۰۹۶۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۶۰۹۶۰۰۰۰ Y9a
۱۰۴۶۴۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۱۰۴۶۴۰۰۰۰ NOVA 8
۴۰۸۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۰۸۰۰۰۰۰ NOVA Y60
۱۷۷۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۷۷۶۰۰۰۰ C2
۴۰۸۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۰۸۰۰۰۰۰ G20
۳۰۷۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۰۷۲۰۰۰۰ G10
۲۹۱۸۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۲۹۱۸۰۰۰۰ N 1.4
۵۴۷۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۵۴۷۲۰۰۰۰ TAB T20
۲۲۳۶۸۰۰۰۰ ۱ ۴ ۲۵۶G ۲۲۳۶۸۰۰۰۰ YOGA BOOK 10"
۷۱۰۴۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۷۱۰۴۰۰۰۰ POCO PHONE X3 GT
۴۷۷۱۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۷۷۱۰۰۰۰ POCO M3
۱۶۷۵۸۶۰۰۰۰ ۲۱

لطفا جهت خریدمینی سبد رسمی۲ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

 مینی سبد رسمی ۳

جمع کل(ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی(ریال) نام کالا
۸۴۴۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۸۴۴۸۰۰۰۰ A52 4G
۱۰۶۰۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۰۶۰۸۰۰۰۰ A52 5G
۱۱۵۲۰۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۱۵۲۰۰۰۰۰ A72 4G
۱۰۸۴۸۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۱۰۸۴۸۰۰۰۰ S20 FE - 4G
۸۷۹۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۸۷۹۴۰۰۰۰ TAB S6 LITE
۴۱۰۹۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۱۰۹۰۰۰۰ NOVA Y60
۵۷۳۱۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۵۷۳۱۰۰۰۰ NOVA 7i
۴۳۵۸۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۴۳۵۸۰۰۰۰ MATEPAD T10
۱۲۹۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۸G ۱۲۹۶۰۰۰۰ N 3310 (2017)
۱۰۷۵۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۰۷۵۰۰۰۰ N 5310 (2020)
۱۷۶۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۷۶۶۰۰۰۰ N8000
۲۸۶۰۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۸۶۰۸۰۰۰۰ YOGA 13"
۳۸۹۷۶۰۰۰۰ ۱ ۱۶ ۵۱۲G ۳۸۹۷۶۰۰۰۰ YOGA 13"
۶۱۴۴۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۱۴۴۰۰۰۰ POCO M4 PRO 5G
۱۴۲۲۸۱۰۰۰۰ ۱۴

لطفا جهت خرید مینی سبد رسمی ۳ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸