لیست سبد های رسمی

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش

 

همکار گرامی سبد های رسمی شرکت همه روزه ساعت ۱۵ بروز رسانی می گردد


بروز رسانی سبدهای رسمی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۵:۰۰

همکاران گرامی، لیست قیمت های شرکت الماس همراه اسپادانا فقط به صورت رسمی می باشد.

لطفا در صورت  خرید غیر رسمی  با واحد فروش اصفهان (بازرگانی ایران پخش) تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش غیررسمی(دفتر اصفهان) : ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ _ ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰

 سبد رسمی ۱ 

جمع کل(ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی (ریال) نام کالا
۲۵۸۶۲۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۲۵۸۶۲۰۰۰۰ ۱۳MINI
۳۰۸۸۰۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۳۰۸۸۰۰۰۰۰ ۱۳
۳۳۰۹۹۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۳۳۰۹۹۰۰۰۰ ۱۳
۳۷۹۲۴۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۳۷۹۲۴۰۰۰۰ ۱۳PRO
۵۵۹۷۰۰۰۰۰ ۱ ۵۱۲G ۵۵۹۷۰۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۴۶۸۰۲۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۴۶۸۰۲۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۳۲۹۰۶۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۳۲۹۰۶۰۰۰۰ ۱۲ PRO
۲۶۵۳۷۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۲۶۵۳۷۰۰۰۰ ۱۲
۲۳۴۴۹۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۲۳۴۴۹۰۰۰۰ ۱۱
۹۴۵۷۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۹۴۵۷۰۰۰۰ M62
۸۸۲۹۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۸۸۲۹۰۰۰۰ M51
۴۱۲۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۱۲۰۰۰۰۰ M12
۳۳۹۶۰۰۰۰ ۱ ۳ ۳۲G ۳۳۹۶۰۰۰۰ M11
۳۱۲۶۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۳۱۲۶۰۰۰۰ A022
۳۳۴۸۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۳۳۴۸۰۰۰۰ A022
۳۵۸۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۵۸۰۰۰۰۰ A02S
۱۳۱۲۴۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۱۳۱۲۴۰۰۰۰ S20 FE - 5G
۱۹۳۹۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۹۳۹۶۰۰۰۰ NOTE 20 - 4G
۲۲۴۸۴۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۲۴۸۴۰۰۰۰ S21 PLUS 5G
۴۱۳۵۰۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۲۵۶G ۴۱۳۵۰۰۰۰۰ ZFOLD 3 5G
۴۱۹۷۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۴۱۹۷۰۰۰۰ T295
۵۱۵۳۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۵۱۵۳۰۰۰۰ TAB A7- 10.4"
۳۳۷۷۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۳۳۷۷۰۰۰۰ Y6 P
۴۰۸۱۰۰۰۰ ۱ ۳ ۳۲G ۴۰۸۱۰۰۰۰ Y7a
۴۲۹۴۰۰۰۰ ۱     ۴۲۹۴۰۰۰۰ Y8 P
۷۵۲۷۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۷۵۲۷۰۰۰۰ NOVA 8 i
۵۵۴۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۵۵۴۸۰۰۰۰ NOVA 7i
۱۹۶۸۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۹۶۸۰۰۰۰ HONOR 7S
۱۸۹۱۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۱۸۹۱۰۰۰۰ C3
۳۷۹۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۷۹۲۰۰۰۰ G20
۳۱۶۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۱۶۰۰۰۰۰ G10
۱۳۰۲۰۰۰۰ ۱ ۱ ۸G ۱۳۰۲۰۰۰۰ N 3310 (2017)
۸۷۸۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۸۷۸۰۰۰۰ N 5310 (2020)
۱۸۹۱۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۸۹۱۰۰۰۰ N8000
۱۸۷۲۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۸۷۲۰۰۰۰ TAB5 M7-WIFI
۲۵۵۷۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۵۵۷۰۰۰۰ TAB5 M7-4G
۳۳۸۷۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۳۳۸۷۰۰۰۰ TAB 5 M8
۴۰۹۱۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۴۰۹۱۰۰۰۰ TAB 5-M10
۸۰۰۹۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۸۰۰۹۰۰۰۰ POCO F3 - 5G
۹۴۰۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۹۴۰۸۰۰۰۰ POCO F3 - 5G
۵۸۳۸۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۵۸۳۸۰۰۰۰ POCO PHONE X3 PRO
۶۵۱۳۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۶۵۱۳۰۰۰۰ POCO PHONE X3 PRO
۶۴۶۵۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۴۶۵۰۰۰۰ POCO PHONE X3 (NFC)
۷۰۴۴۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۷۰۴۴۰۰۰۰ NOTE 10 PRO MAX
۸۳۹۵۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۸۳۹۵۰۰۰۰ NOTE 10 PRO
۷۶۲۳۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۷۶۲۳۰۰۰۰ NOTE 10 PRO
۶۸۹۹۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۶۸۹۹۰۰۰۰ NOTE 10 S
۵۲۸۸۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۵۲۸۸۰۰۰۰ NOTE 9T 5G
۵۷۸۰۸۷۰۰۰۰ ۴۸

لطفا جهت خرید سبد رسمی ۱ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

    هدایا این سبد 

یک عدد گوشی سامسونگ A01
یک عدد گوشی نوکیا N210
یک عدد گوشی نوکیا N105
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665 

 سبد رسمی ۲ 

جمع کل (ریال) تعداددر سبد رم حافظه قیمت رسمی (ریال) نام کالا
۴۱۴۹۵۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۴۱۴۹۵۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۴۰۵۳۰۰۰۰۰ ۱ ۵۱۲GB ۴۰۵۳۰۰۰۰۰ ۱۲PRO MAX
۳۸۱۱۷۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶GB ۳۸۱۱۷۰۰۰۰ ۱۲PRO MAX
۳۵۷۰۵۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۳۵۷۰۵۰۰۰۰ ۱۲PRO MAX
۳۵۲۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۵۲۲۰۰۰۰ A02S
۳۷۴۴۰۰۰۰ ۱ ۳ ۳۲G ۳۷۴۴۰۰۰۰ A11
۳۷۳۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۷۳۴۰۰۰۰ A12
۴۱۹۷۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۱۹۷۰۰۰۰ A12
۵۱۶۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۵۱۶۲۰۰۰۰ A21 S
۴۷۴۷۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۷۴۷۰۰۰۰ A22 4G
۵۲۳۰۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۵۲۳۰۰۰۰۰ A22 4G
۴۸۷۳۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۸۷۳۰۰۰۰ A22 5G
۶۹۴۸۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۹۴۸۰۰۰۰ A32 5G
۱۵۳۴۳۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۵۳۴۳۰۰۰۰ S20 FE - 5G
۳۳۱۹۶۰۰۰۰ ۱ ۱۶ ۵۱۲G ۳۳۱۹۶۰۰۰۰ S21 ULTRA 5G
۲۵۹۵۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۲۵۹۵۸۰۰۰۰ S21 ULTRA 5G
۲۴۶۵۵۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۴۶۵۵۰۰۰۰ ZFLIP 3 5G
۴۲۲۶۰۰۰۰ ۱ ۳ ۳۲G ۴۲۲۶۰۰۰۰ TAB A7- LITE 7"
۱۰۰۸۴۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۱۰۰۸۴۰۰۰۰ TAB S6 LITE
۱۲۵۴۵۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۱۲۵۴۵۰۰۰۰ TAB S7 FE
۵۳۵۵۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۵۳۵۵۰۰۰۰ HONOR 9 X PRO
۷۲۳۰۰۰۰ ۱     ۷۲۳۰۰۰۰ N 210
۱۲۰۶۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۲۰۶۰۰۰۰ N6300 NEW
۱۷۷۵۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۷۷۵۰۰۰۰ C10
۱۴۹۵۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۴۹۵۰۰۰۰ C1
۱۶۵۰۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۶۵۰۰۰۰۰ C2
۱۵۶۳۳۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۱۵۶۳۳۰۰۰۰ YOGA BOOK 10
۲۵۹۵۸۰۰۰۰ ۱ ۴ ۲۵۶G ۲۵۹۵۸۰۰۰۰ YOGA BOOK 10
۸۲۵۰۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۸۲۵۰۰۰۰۰ POCO PHONE X3 GT
۷۷۶۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۷۷۶۸۰۰۰۰ POCO PHONE X3 GT
۵۰۶۶۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۵۰۶۶۰۰۰۰ POCO M3 PRO 5G
۶۰۱۱۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۰۱۱۰۰۰۰ POCO M3 PRO 5G
۱۴۶۶۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۴۶۶۸۰۰۰۰ MI 10T PRO 5G
۵۸۸۶۰۰۰۰ ۱ ۶ ۶۴G ۵۸۸۶۰۰۰۰ MI 10T LITE 5G
۴۷۰۹۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۷۰۹۰۰۰۰ NOTE 9T 5G
۷۲۱۸۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۷۲۱۸۰۰۰۰ NOTE 9 PRO
۴۳۹۰۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۴۳۹۰۰۰۰۰ NOTE 9
۴۲۱۷۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۴۲۱۷۰۰۰۰ NOTE 8- 2021
۵۰۶۶۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۵۰۶۶۰۰۰۰ REDMI 9T
۲۹۲۳۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۹۲۳۰۰۰۰ REDMI 9A
۴۵۳۹۷۸۰۰۰۰ ۴۰

لطفا جهت خرید سبد رسمی ۲ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

    هدایا این سبد 

یک عدد گوشی سامسونگ A11
یک عدد گوشی نوکیا N110
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665 

 سبد رسمی ۳ 

جمع کل(ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی(ریال) نام کالا
۳۴۷۴۰۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶GB ۳۴۷۴۰۰۰۰۰ ۱۲PRO
۳۴۴۵۰۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶GB ۳۴۴۵۰۰۰۰۰ ۱۲PRO
۳۴۷۴۰۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶GB ۳۴۷۴۰۰۰۰۰ ۱۲PRO
۳۲۹۰۶۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۳۲۹۰۶۰۰۰۰ ۱۲PRO
۳۲۹۰۶۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۳۲۹۰۶۰۰۰۰ ۱۲PRO
۲۲۲۹۱۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۱۲۸G ۲۲۲۹۱۰۰۰۰ S20 ULTRA
۲۲۲۹۱۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۲۲۹۱۰۰۰۰ NOTE 20 ULTRA-4G
۱۷۸۵۲۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۱۷۸۵۲۰۰۰۰ TAB S7
۳۶۶۰۰۰۰ ۱     ۳۶۶۰۰۰۰ N 105
۶۲۷۰۰۰۰ ۱     ۶۲۷۰۰۰۰ N 110
۸۰۰۰۰۰۰ ۱     ۸۰۰۰۰۰۰ N 150 NEW
۲۷۸۸۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۷۸۸۸۰۰۰۰ YOGA 13
۳۶۵۷۳۰۰۰۰ ۱ ۱۶ ۵۱۲G ۳۶۵۷۳۰۰۰۰ YOGA 13
۶۵۱۳۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۵۱۳۰۰۰۰ MI 10T LITE 5G
۴۲۲۶۷۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۵۱۲G ۴۲۲۶۷۰۰۰۰ MI 11 ULTRA
۹۷۴۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۹۷۴۶۰۰۰۰ MI 11 LITE 5G
۳۵۶۹۵۶۰۰۰۰ ۱۶

لطفا جهت خرید سبد رسمی ۳ با دفتر تهران تماس بگیرید.

واحد فروش رسمی (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

    هدایا این سبد 

یک عدد گوشی سامسونگ A02S
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665