لیست قیمت گوشی های نوکیا

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش


بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۱۸:۰۰

همکاران گرامی ، لیست قیمت ها صرفا جهت اطلاع رسانی می باشند،

برای اطلاع از قیمت نهایی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

تماس با مدیر فروش (آقای مهندس فرخ وند) : ۳۶۵۷ ۳۱ ۳۱ -۰۳۱

نام تجاری رم حافظه رنگ قیمت NOKIA
TA-1174     - ۳۵۸ N 105
TA-1114     - ۳۶۸ N 106
TA-1253     - ۵۸۲ N 125
      - ۷۴۲ N 150 NEW
TA-1139     - ۷۴۶ N 210
      ۴G ۱۲۰۲ N6300 NEW
      - ۱۸۹۱ C10
TA-1165 ۱ ۱۶G - ۱۲۱۲ C1
  ۱ ۱۶G - ۱۴۵۵ C2
  ۲ ۱۶G BLUE ۱۶۴۹ C3
TA-1183 ۲ ۱۶G - ۱۷۴۶ N 2.2
      - ۲۵۲۲ N 3 .4
TA-1156 ۳ ۶۴G BLACK - SILVER ۲۲۷۹ N 3.2
      - ۳۶۸۶ N 5.4
TA-1200 ۶ ۱۲۸G - ۴۰۷۴ N 6.2
TA-1200 ۴ ۶۴G - ۳۱۰۴ N 6.2
TA-1193 ۶ ۱۲۸G BLACK ۴۸۴۰ N 7.2
      - ۱۳۵۸ N 3310 (2017)
TA-1230     BLACK ۸۹۲ N 5310 (2020)
      BLACK ۱۸۴۳ N 2720
      RED ۱۷۴۱ N 2720
TA-1189     ۴G ۱۹۴۰ N8000
TA-1174     - ۳۵۸ N 105
TA-1114     - ۳۶۸ N 106

شرکت الماس همراه اسپادانا