لیست قیمت گوشی های سامسونگ

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش


بروز رسانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساعت ۱۷:۰۰

همکاران گرامی: لیست قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی میباشد؛

لطفا جهت دریافت قیمت نهایی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ | ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش دفتر اصفهان: ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۳۰۰

لطفا جهت خرید رسمی به لیست سبدهای رسمی مراجعه فرمایید.

همکاران گرامی پنجشنبه ها لیست قیمت سبدهای رسمی اعلام نمی گردد

توضیحات نام تجاری رم حافظه رنگ قیمت samsung
SM-M526BR ۸ ۱۲۸G BLACK ۸۲۶۵ M52 5G (VIETNAM)
SM-M526BR ۸ ۱۲۸G BLUE ۸۲۶۵ M52 5G (VIETNAM)
M336 ۸ ۱۲۸G GREEN ۷۶۹۵ M33
M336 ۸ ۱۲۸G BROWN ۷۶۹۵ M33
M325F ۶ ۱۲۸G BLACK ۵۷۴۸ M32 5G
M325F ۶ ۱۲۸G BLUE ۵۶۸۱ M32 5G
M236FDS ۴ ۶۴G GREEN ۶۶۵۰ M23 5G
M236FDS ۴ ۶۴G BLUE ۶۶۵۰ M23 5G
M236FDS ۶ ۱۲۸G GREEN ۷۶۴۸ M23 5G
M236FDS ۶ ۱۲۸G BLUE ۷۶۴۸ M23 5G
M215F ۴ ۶۴G BLUE ۴۰۸۵ M21
M127F ۴ ۱۲۸G BLACK (VIETNAM) ۴۰۶۶ M12
M127F ۴ ۶۴G BLUE GREEN (VIETNAM) ۳۵۰۶ M12
M127F ۴ ۶۴G BLACK (VIETNAM) ۳۵۳۴ M12
A013F ۱ ۱۶G BLACK ۱۸۱۵ A01 CORE
A013F ۱ ۱۶G BLUE ۱۸۱۵ A01 CORE
A013F ۱ ۱۶G RED ۱۸۱۵ A01 CORE
SM-A032F ۲ ۳۲G BLACK ۲۳۳۷ A03 CORE
A022F ۳ ۳۲G RED ۲۶۱۳ A022
A022F ۳ ۶۴G RED ۲۸۳۱ A022
A022F ۳ ۶۴G BLACK ۲۸۶۰ A022
A022F ۳ ۶۴G BLUE ۲۸۳۱ A022
A037 ۳ ۳۲G BLACK ۳۲۵۹ A03 S
A037 ۴ ۶۴G BLACK ۳۳۵۴ A03 S
A037 ۴ ۶۴G BLUE ۳۳۰۶ A03 S
A037 ۴ ۶۴G WHITE ۳۳۰۶ A03 S
SM-A135F/DS ۴ ۶۴G BLACK ۳۹۱۴ A13 (VIETNAM)
SM-A135F/DS ۴ ۶۴G BLUE ۳۸۲۹ A13 (VIETNAM)
SM-A135F/DS ۴ ۶۴G WHITE PEACH ۳۸۷۶ A13 (VIETNAM)
SM-A135F/DS ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۴۱۸ A13 (VIETNAM)
A125F ۴ ۶۴G BLACK ۳۷۰۵ A12
A125F ۴ ۶۴G BLUE ۳۶۶۷ A12
A125F ۴ ۶۴G WHITE ۳۶۶۷ A12
A125F ۴ ۶۴G WHITE (VIETNAM) ۳۷۰۵ A12
A125F ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۰۸۵ A12
A125F ۴ ۱۲۸G BLUE ۴۰۰۹ A12
A125F ۴ ۱۲۸G WHITE ۴۰۰۹ A12
A125F ۶ ۱۲۸G BLACK ۴۵۲۲ A12
A125F ۶ ۱۲۸G BLUE ۴۴۸۴ A12
SM-A235F/DS, ۴ ۱۲۸G BLACK ۵۲۵۴ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۴ ۱۲۸G WHITE ۵۲۰۶ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۴ ۱۲۸G BLUE ۵۲۰۶ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۴ ۱۲۸G PEACH ۵۲۰۶ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۶ ۱۲۸G BLACK ۵۶۹۱ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۶ ۱۲۸G BLUE ۵۵۷۷ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۶ ۱۲۸G PEACH ۵۵۷۷ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۴ ۶۴G BLACK ۴۹۶۹ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۴ ۶۴G WHITE ۴۹۳۱ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۴ ۶۴G BLUE ۴۹۳۱ A23 (VIETNAM)
SM-A235F/DS, ۴ ۶۴G PEACH ۴۹۳۱ A23 (VIETNAM)
A225F ۴ ۶۴G VIOLET ۴۴۶۵ A22 4G
A225F ۴ ۶۴G WHITE ۴۴۶۵ A22 4G
A225F ۴ ۶۴G MINT ۴۴۶۵ A22 4G
A225F ۴ ۶۴G BLACK ۴۵۰۳ A22 4G
A225F ۴ ۱۲۸G BLACK ۵۱۳۰ A22 4G
A225F ۴ ۱۲۸G VIOLET ۵۱۳۰ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G BLACK ۵۵۸۶ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G MINT ۵۵۳۹ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G VIOLET ۵۵۳۹ A22 4G
A225F ۴ ۶۴G BLACK ۴۳۴۲ A22 5G
A225F ۴ ۶۴G VIOLET WHITE ۴۲۷۵ A22 5G
A225F ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۸۸۳ A22 5G
A225F ۴ ۱۲۸G VIOLET-WHITE ۴۸۵۵ A22 5G
A336E ۸ ۱۲۸G BLACK ۸۰۵۶ A33 5G
A336E ۸ ۱۲۸G BLUE ۸۰۰۹ A33 5G
A326B ۶ ۱۲۸G BLACK (VIETNAM) ۵۸۴۳ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G WHITE (VIETNAM) ۵۷۴۸ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G BLUE (VIETNAM) ۵۷۴۸ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G VIOLET (VIETNAM) ۵۷۴۸ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G BLACK ۵۷۹۵ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G BLACK (VIETNAM) ۶۴۶۰ A32 5G
A326B ۶ ۱۲۸G BLUE(VIETNAM) ۶۳۶۵ A32 5G
A528 ۸ ۲۵۶G GREEN ۱۱۳۵۳ A52 S 5G
A528 ۸ ۱۲۸G BLACK ۹۸۳۳ A52 S 5G
A528 ۸ ۱۲۸G VIOLET ۹۶۴۳ A52 S 5G
A536 ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۰۶۸۸ A53 5G
A536 ۸ ۲۵۶G WHITE ۱۰۵۴۵ A53 5G
A536 ۸ ۲۵۶G BLUE ۱۰۵۴۵ A53 5G
A536 ۸ ۲۵۶G PEACH ۱۰۵۴۵ A53 5G
A536 ۶ ۱۲۸G BLACK ۹۷۳۸ A53 5G
A536 ۶ ۱۲۸G BLUE ۹۷۳۸ A53 5G
A536 ۶ ۱۲۸G WHITE ۹۷۳۸ A53 5G
A536 ۶ ۱۲۸G PEACH ۹۷۳۸ A53 5G
A525F ۸ ۱۲۸G BLACK ۷۵۵۳ A52 4G
A525F ۸ ۱۲۸G BLUE ۷۵۰۵ A52 4G
A525F ۸ ۱۲۸G VIOLET ۷۵۰۵ A52 4G
A525F ۸ ۱۲۸G WHITE ۷۵۰۵ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G BLUE ۸۱۷۰ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G BLACK ۸۲۶۵ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G VIOLET ۸۱۷۰ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G BLUE ۱۰۰۷۰ A52 5G
SM-A736B/DS ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۴۴۴۰ A73 5G
SM-A736B/DS ۸ ۲۵۶G GREEN ۱۳۶۸۰ A73 5G
SM-A736B/DS ۸ ۲۵۶G WHITE ۱۴۰۶۰ A73 5G
SM-A736B/DS ۸ ۱۲۸G BLACK ۱۳۰۱۵ A73 5G
SM-A736B/DS ۸ ۱۲۸G GREEN ۱۲۷۳۰ A73 5G
SM-A736B/DS ۸ ۱۲۸G WHITE ۱۲۹۲۰ A73 5G
A725F ۸ ۱۲۸G BLACK ۱۱۰۲۰ A72 4G (VIETNAM)
A725F ۸ ۱۲۸G BLUE ۱۰۹۲۵ A72 4G (VIETNAM)
A725F ۸ ۱۲۸G VIOLET ۱۰۹۲۵ A72 4G (VIETNAM)
A725F ۸ ۱۲۸G WHITE ۱۰۹۲۵ A72 4G (VIETNAM)
SM-G990B/DS ۸ ۲۵۶G GRAPHIT ۱۵۵۸۰ S21 FE 5G
SM-G990B/DS ۸ ۱۲۸G GRAPHIT ۱۵۱۵۳ S21 FE 5G
SM-G990B/DS ۸ ۱۲۸G OLIVE ۱۵۰۵۸ S21 FE 5G
SM-G990B/DS ۸ ۱۲۸G LAVANDER ۱۴۹۶۳ S21 FE 5G
G781B ۸ ۲۵۶G Cloud Lavender ۱۵۰۱۰ S20 FE - 5G
N985F ۸ ۲۵۶G BRONZE ۲۴۳۲۰ NOTE 20 ULTRA-4G
N985F ۸ ۲۵۶G BLACK ۲۵۲۷۰ NOTE 20 ULTRA-4G
N986B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۲۹۹۲۵ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G BRONZE ۳۱۴۴۵ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G WHITE ۳۰۹۷۰ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon BRONZE ۳۳۴۴۰ NOTE 20 ULTRA-5G
N980F ۸ ۲۵۶G BRONZE ۲۰۴۲۵ NOTE 20 - 4G
N981B ۸ ۲۵۶G BRONZE ۲۲۴۲۰ NOTE 20 - 5G
F700F ۸ ۲۵۶G GRAY ۲۲۸۹۵ NOTE 20 - 5G
S908B/DS ۱۲ ۵۱۲G BLACK(exynos) ۴۰۵۶۵ S22 ULTRA
S908B/DS ۱۲ ۵۱۲G SILVER(exynos) ۳۷۹۰۵ S22 ULTRA
S908B/DS ۱۲ ۵۱۲G BURGUNDY (exynos) ۳۷۷۱۵ S22 ULTRA
S908B/DS ۱۲ ۲۵۶G BLACK(exynos) ۳۶۱۰۰ S22 ULTRA
S908B/DS ۱۲ ۲۵۶G BURGUNDY(exynos) ۳۴۸۶۵ S22 ULTRA
S908B/DS ۱۲ ۲۵۶G GREEN(exynos) ۳۴۸۶۵ S22 ULTRA
S908B/DS ۱۲ ۲۵۶G WHITE(exynos) ۳۵۲۴۵ S22 ULTRA
S906B/DS ۸ ۲۵۶G BLACK(exynos) ۳۳۳۴۵ S22 PLUS
S906B/DS ۸ ۲۵۶G GOLD(exynos) ۳۱۳۵۰ S22 PLUS
S906B/DS ۸ ۲۵۶G GREEN(exynos) ۳۲۰۱۵ S22 PLUS
S901B/DS ۸ ۲۵۶G BLACK(exynos) ۳۰۹۷۰ S22
S901B/DS ۸ ۲۵۶G GOLD(exynos) ۲۹۶۴۰ S22
G991B ۸ ۱۲۸G VIOLET ۲۰۸۰۵ S21 5G
G991B ۸ ۲۵۶G PINK ۲۴۷۰۰ S21 5G
G991B ۸ ۲۵۶G VIOLET ۲۴۷۰۰ S21 5G
G996B ۸ ۲۵۶G BLACK ۲۶۶۰۰ S21 PLUS 5G
G996B ۸ ۱۲۸G BLACK ۲۳۷۵۰ S21 PLUS 5G
G996B ۸ ۱۲۸G VIOLET ۲۳۸۴۵ S21 PLUS 5G
G996B ۸ ۱۲۸G SILVER ۲۴۱۳۰ S21 PLUS 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۳۳۰۶۰ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G SILVER ۳۳۰۶۰ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon BLACK ۳۵۹۱۰ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon SILVER ۳۵۴۳۵ S21 ULTRA 5G
F9268/DS ۱۲ ۲۵۶G GREEN SILVER ۴۱۰۴۰ ZFOLD 3 5G
F9268/DS ۱۲ ۵۱۲G BLACK ۴۲۹۴۰ ZFOLD 3 5G-2SIM
F9268/DS ۱۲ ۵۱۲G GREEN ۴۲۹۴۰ ZFOLD 3 5G
F711B ۸ ۲۵۶G BLACK ۲۵۷۴۵ ZFLIP 3 5G
F711B ۸ ۲۵۶G GREEN ۲۵۷۴۵ ZFLIP 3 5G
F711B ۸ ۲۵۶G IVORY ۲۵۳۶۵ ZFLIP 3 5G
F711B ۸ ۱۲۸G IVORY ۲۲۵۱۵ ZFLIP 3 5G
F711B ۸ ۱۲۸G GREEN ۲۲۵۱۵ ZFLIP 3 5G
T295 ۲ ۳۲G BLACK ۳۰۳۱ T295
X205 ۳ ۳۲G BLACK ۷۶۹۵ TAB A8- 10"
T505 ۲ ۳۲G GOLD ۵۴۹۱ TAB A7- 10.4"
T505 ۲ ۳۲G BLACK ۵۴۹۱ TAB A7- 10.4"
T505 ۳ ۶۴G GOLD ۷۱۲۵ TAB A7- 10.4"
T225 ۳ ۳۲G GRAY ۳۴۱۱ TAB A7- LITE 7"
T225 ۳ ۳۲G SILVER ۳۴۱۱ TAB A7- LITE 7"
P615 ۴ ۶۴G BLACK ۹۱۲۰ TAB S6 LITE
P615 ۴ ۶۴G BLUE ۹۰۲۵ TAB S6 LITE
P615 ۴ ۱۲۸G BLUE ۱۱۷۸۰ TAB S6 LITE
T865 ۶ ۱۲۸G BLACK ۲۱۱۸۵ TAB S6
T545 ۶ ۱۲۸G BLUE ۲۱۱۸۵ TAB S6
T735 ۴ ۶۴G PINK GREEN ۱۲۴۴۵ TAB S7 FE
T735 ۴ ۶۴G SILVER ۱۲۳۹۸ TAB S7 FE
T975 ۶ ۱۲۸G BLACK ۳۵۲۴۵ TAB S7+

شرکت الماس همراه اسپادانا