لیست قیمت گوشی های سامسونگ

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش


بروز رسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
ساعت ۱۷:۰۰

همکاران گرامی: لیست قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی میباشد؛

لطفا جهت دریافت قیمت نهایی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ | ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش دفتر اصفهان: ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۳۰۰

لطفا جهت خرید رسمی به لیست سبدهای رسمی مراجعه فرمایید.

توضیحات نام تجاری رم حافظه رنگ قیمت samsung
M625F ۸ ۲۵۶G BLUE ۹۳۶۱ M62
SM-M526BR ۸ ۱۲۸G BLACK ۹۶۸۱ M52 5G
SM-M526BR ۸ ۱۲۸G BLUE ۹۶۸۱ M52 5G
SM-M526BR ۸ ۱۲۸G WHITE ۹۶۸۱ M52 5G
M325F ۶ ۱۲۸G BLACK ۶۱۱۱ M32
M325F ۶ ۱۲۸G BLUE ۶۰۶۳ M32
M325F ۶ ۱۲۸G BLACK ۶۷۴۲ M32 5G
M315F ۸ ۱۲۸G BLACK ۶۷۸۰ M31
M315F ۸ ۱۲۸G BLUE ۶۷۸۰ M31
M215F ۴ ۶۴G BLACK ۴۷۷۲ M21
M215F ۴ ۶۴G BLUE ۴۷۷۲ M21
M127F ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۴۶۲ M12
M127F ۴ ۱۲۸G BLUE GREEN ۴۳۶۵ M12
M127F ۴ ۶۴G BLACK ۴۰۰۶ M12
M127F ۴ ۶۴G BLUE ۳۹۷۷ M12
M022F ۲ ۳۲G BLACK ۳۰۲۶ M02
M022F ۲ ۳۲G BLUE ۳۰۰۷ M02
M025F ۲ ۳۲G BLACK ۲۶۵۸ M01 CORE
A013F ۱ ۱۶G BLACK ۲۴۲۵ A01 CORE
A013F ۱ ۱۶G BLUE ۲۴۲۵ A01 CORE
A022F ۲ ۳۲G GRAY ۲۹۰۰ A022
A022F ۲ ۳۲G BLUE ۲۹۰۰ A022
A022F ۲ ۳۲G BLACK ۲۹۲۰ A022
A022F ۳ ۶۴G GRAY ۳۲۵۰ A022
A022F ۳ ۶۴G BLACK ۳۲۷۹ A022
A022F ۳ ۶۴G BLUE ۳۲۵۰ A022
A037 ۳ ۳۲G BLACK ۳۳۰۸ A03 S
A037 ۳ ۳۲G BLUE WHITE ۳۲۸۸ A03 S
A037 ۴ ۶۴G BLACK ۳۶۰۸ A03 S
A037 ۴ ۶۴G BLUE ۳۵۶۰ A03 S
A037 ۴ ۶۴G WHITE ۳۵۶۰ A03 S
A025F ۴ ۶۴G BLACK ۳۵۱۱ A02S
A107F ۲ ۳۲G BLACK ۳۶۶۷ A10 S
A107F ۲ ۳۲G BLUE ۳۶۶۷ A10 S
A107F ۲ ۳۲G RED ۳۶۶۷ A10 S
A125F ۴ ۶۴G BLACK ۴۰۵۵ A12
A125F ۴ ۶۴G BLUE ۴۰۰۶ A12
A125F ۴ ۶۴G WHITE ۴۰۰۶ A12
A125F ۴ ۱۲۸G RED ۴۴۱۴ A12
A125F ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۴۹۱ A12
A125F ۴ ۱۲۸G BLUE ۴۴۱۴ A12
A125F ۴ ۱۲۸G WHITE ۴۴۱۴ A12
A125F ۶ ۱۲۸G BLACK ۴۸۳۱ A12
A125F ۶ ۱۲۸G BLUE ۴۷۷۲ A12
A225F ۴ ۶۴G VIOLET ۵۱۹۰ A22 4G
A225F ۴ ۶۴G BLACK ۵۲۸۷ A22 4G
A225F ۴ ۱۲۸G BLACK ۵۶۳۶ A22 4G
A225F ۴ ۱۲۸G WHITE ۵۵۹۷ A22 4G
A225F ۴ ۱۲۸G VIOLET ۵۵۹۷ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G BLACK ۶۰۶۳ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G WHITE ۵۹۱۷ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G VIOLET ۵۹۱۷ A22 4G
A225F ۴ ۶۴G BLACK ۵۳۳۵ A22 5G
A225F ۴ ۱۲۸G BLACK ۵۶۲۶ A22 5G
A225F ۴ ۱۲۸G WHITE - VIOLET ۵۵۷۸ A22 5G
A326B ۶ ۱۲۸G BLACK ۷۲۲۷ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G BLUE ۷۰۳۳ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G VIOLET ۷۱۳۰ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G VIOLET ۷۱۷۸ A32 5G
A326B ۶ ۱۲۸G BLUE ۷۱۷۸ A32 5G
A326B ۶ ۱۲۸G BLACK ۷۲۷۵ A32 5G
A528 ۸ ۲۵۶G WHITE GREEN ۱۰۳۷۹ A52 S 5G
A528 ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۰۵۷۳ A52 S 5G
A528 ۸ ۱۲۸G BLACK ۹۴۷۷ A52 S 5G
A528 ۸ ۱۲۸G WHITE GREEN VIOLET ۹۳۱۲ A52 S 5G
A528 ۶ ۱۲۸G GREEN ۸۸۲۷ A52 S 5G
A525F ۸ ۱۲۸G BLACK ۸۷۲۰ A52 4G
A525F ۸ ۱۲۸G BLUE ۸۴۸۸ A52 4G
A525F ۸ ۱۲۸G VIOLET ۸۴۸۸ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G BLUE VIOLET ۹۴۵۸ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G BLACK ۹۶۵۲ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G WHITE ۱۰۹۱۳ A52 5G
A525F ۸ ۲۵۶G BLUE ۱۰۹۱۳ A52 5G
A715F ۸ ۱۲۸G BLUE ۸۵۲۶ A71
A715F ۸ ۱۲۸G BLACK ۸۶۳۳ A71
A725F ۸ ۱۲۸G BLACK ۱۰۶۲۲ A72 4G
A725F ۸ ۱۲۸G VIOLET ۱۰۱۳۷ A72 4G
A725F ۸ ۱۲۸G WHITE BLUE ۱۰۱۳۷ A72 4G
A725F ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۲۲۲۲ A72 4G
A725F ۸ ۲۵۶G BLUE ۱۱۷۳۷ A72 4G
A725F ۸ ۲۵۶G WHITE ۱۱۸۳۴ A72 4G
G770F ۸ ۲۵۶G VIOLET ۱۱۸۳۴ A72 4G
G973F ۸ ۱۲۸G BLACK ۱۱۷۳۷ S10 LITE
N970F ۸ ۲۵۶G AURAGLOW ۱۶۱۰۲ NOTE 10
N970F ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۶۵۸۷ NOTE 10
N975F ۱۲   BLACK ۱۹۲۰۶ NOTE 10+
G988 ۱۲ ۱۲۸G BLACK-5G ۲۲۳۱۰ S20 ULTRA
G988 ۱۲ ۱۲۸G GRAY-5G ۲۱۹۷۱ S20 ULTRA
G980F ۱۲ ۱۲۸G GRAY-5G ۱۹۴۹۷ S20 +
G780F ۶ ۱۲۸G Cloud Lavender ۱۰۸۶۴ S20 FE - 4G
G780F ۶ ۱۲۸G Cloud RED ۱۰۸۶۴ S20 FE - 4G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud Mint ۱۲۴۱۶ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud Lavender ۱۲۴۱۶ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud Navy ۱۲۵۶۲ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud RED ۱۲۴۱۶ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۲۵۶G Cloud Navy ۱۴۹۳۸ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۲۵۶G Cloud Mint ۱۴۶۴۷ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۲۵۶G Cloud Lavender ۱۴۰۶۵ S20 FE - 5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۲۷۸۳۹ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G BRONZE ۲۶۶۷۵ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon BRONZE ۳۰۹۴۳ NOTE 20 ULTRA-5G
N980F ۸ ۲۵۶G BRONZE ۱۸۰۴۲ NOTE 20 - 4G
N981B ۸ ۲۵۶G GRAY ۱۸۳۳۳ NOTE 20 - 4G
N981B ۸ ۲۵۶G BRONZE ۲۰۶۶۱ NOTE 20 - 5G
N981B ۸ ۲۵۶G GREEN ۲۰۳۷۰ NOTE 20 - 5G
F700F ۸ ۲۵۶G GRAY ۲۱۳۴۰ NOTE 20 - 5G
G991B ۸ ۱۲۸G BLACK ۲۰۰۷۹ S21 5G
G991B ۸ ۱۲۸G VIOLET ۱۹۰۱۲ S21 5G
G991B ۸ ۲۵۶G PINK ۲۰۴۶۷ S21 5G
G991B ۸ ۲۵۶G VIOLET ۲۰۲۷۳ S21 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۲۹۱۰۰ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G SILVER ۲۸۴۷۰ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۶ ۵۱۲G SILVER ۳۲۳۹۸ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon BLACK ۳۴۷۲۶ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon SILVER ۳۴۷۲۶ S21 ULTRA 5G
F9268/DS ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۴۳۱۶۵ ZFOLD 3 5G
F711B ۸ ۲۵۶G BLACK ۲۳۱۸۳ ZFLIP 3 5G
F711B ۸ ۲۵۶G GREEN ۲۳۸۶۲ ZFLIP 3 5G
F711B ۸ ۱۲۸G BLACK ۲۲۶۰۱ ZFLIP 3 5G
F711B ۸ ۱۲۸G GREEN ۲۲۰۱۹ ZFLIP 3 5G
T505 ۲ ۳۲G SILVER ۵۰۴۴ TAB A7- 10.4"
T505 ۲ ۳۲G GOLD ۵۰۴۴ TAB A7- 10.4"
T505 ۲ ۳۲G BLACK ۵۰۴۴ TAB A7- 10.4"
T505 ۳ ۶۴G BLACK ۶۴۰۲ TAB A7- 10.4"
T505 ۳ ۶۴G GOLD ۶۳۵۴ TAB A7- 10.4"
T225 ۳ ۳۲G GRAY ۴۱۵۲ TAB A7- LITE 7"
T225 ۳ ۳۲G SILVER ۴۱۳۲ TAB A7- LITE 7"
P615 ۴ ۶۴G BLACK ۹۴۰۹ TAB S6 LITE
P615 ۴ ۶۴G BLUE ۹۲۶۴ TAB S6 LITE
P615   ۱۲۸G BLACK ۱۱۳۰۱ TAB S6 LITE
T735 ۴ ۶۴G SILVER PINK ۱۲۷۵۶ TAB S7 FE
T735 ۴ ۶۴G BLACK ۱۲۹۵۰ TAB S7 FE
T735 ۴ ۶۴G BLACK ۱۳۹۶۸ TAB S7 FE 5G
T875 ۶ ۱۲۸G BLACK ۱۸۴۳۰ TAB S7
T875 ۶ ۱۲۸G SILVER ۱۸۲۳۶ TAB S7
T875 ۶ ۱۲۸G BRONZE ۱۸۲۳۶ TAB S7

شرکت الماس همراه اسپادانا