لیست قیمت گوشی های سامسونگ

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش


بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۱۸:۰۰

همکاران گرامی ، لیست قیمت ها صرفا جهت اطلاع رسانی می باشند،

برای اطلاع از قیمت نهایی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

تماس با مدیر فروش (آقای مهندس فرخ وند) : ۳۶۵۷ ۳۱ ۳۱ -۰۳۱

توضیحات نام تجاری رم حافظه رنگ قیمت SUMSUNG
M515F ۸ ۱۲۸G WHITE ۹۳۱۲ M51
M315F ۶ ۱۲۸G BLACK ۶۲۰۸ M31
M315F ۶ ۱۲۸G BLUE ۶۱۵۹ M31
۴ ۱۲۸G BLACK - BLUE ۴۳۱۶ M12
M115F ۳ ۳۲G BLACK ۲۸۶۱ M11
M115F ۳ ۳۲G VIOLET ۲۸۱۳ M11
M115F ۳ ۳۲G BLUE ۲۸۱۳ M11
A013F ۱ ۱۶G BLACK ۱۶۷۸ A01 CORE
A013F ۱ ۱۶G BLUE ۱۶۵۸ A01 CORE
A013F ۱ ۱۶G RED ۱۶۴۹ A01 CORE
A022F ۳ ۶۴G BLUE ۲۷۶۴ A022
A022F ۳ ۶۴G BLACK ۲۷۶۴ A022
A025F ۳ ۳۲G BLACK ۲۸۴۲ A02S
A025F ۳ ۳۲G BLUE ۲۸۴۲ A02S
A025F ۳ ۳۲G RED ۲۸۴۲ A02S
A025F ۴ ۶۴G BLACK ۳۲۰۱ A02S
A025F ۴ ۶۴G BLUE ۳۱۵۲ A02S
A025F ۴ ۶۴G RED ۳۱۵۲ A02S
A107F ۲ ۳۲G BLACK ۳۰۵۵ A10 S
A107F ۲ ۳۲G BLUE ۳۰۰۷ A10 S
A115F ۲ ۳۲G BLACK ۲۹۹۷ A11
A115F ۲ ۳۲G BLUE ۲۹۳۹ A11
A115F ۲ ۳۲G WHITE ۲۹۵۸ A11
A207F ۳ ۳۲G BLUE WHITE ۲۹۶۸ A11
A207F ۳ ۳۲G BLACK ۳۰۳۶ A11
A125F ۴ ۶۴G BLACK ۳۷۸۳ A12
A125F ۴ ۶۴G BLUE ۳۶۸۶ A12
A125F ۴ ۶۴G WHITE ۳۷۳۴ A12
A125F ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۱۲۲ A12
A125F ۴ ۱۲۸G BLUE ۴۰۷۴ A12
A125F ۴ ۱۲۸G WHITE ۴۰۷۴ A12
A217F ۴ ۶۴G BLACK ۴۰۷۴ A21 S
A217F ۴ ۶۴G WHITE ۴۰۲۵ A21 S
A217F ۴ ۶۴G BLUE ۴۰۲۵ A21 S
  ۴ ۶۴G - ۴۵۵۹ A22 4G
  ۴ ۶۴G - ۴۷۵۳ A22 5G
A315G ۶ ۱۲۸G BLACK ۵۳۸۳ A31
A315G ۶ ۱۲۸G BLUE ۵۳۳۵ A31
A326B ۶ ۱۲۸G BLACK ۶۰۶۲ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G WHITE ۶۰۶۲ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G BLUE ۵۹۶۵ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G VIOLET ۵۹۶۵ A32 4G
A426B ۸ ۱۲۸G WHITE ۸۸۲۷ A42 5G
A426B ۸ ۱۲۸G BLACK ۸۸۲۷ A42 5G
A515F ۶ ۱۲۸G BLACK ۶۴۹۹ A51
A515F ۶ ۱۲۸G CORAL ۶۳۵۳ A51
A515F ۶ ۱۲۸G BLUE ۶۳۵۳ A51
A515F ۶ ۱۲۸G SILVER ۶۳۵۳ A51
A515F ۶ ۱۲۸G WHITE ۶۳۵۳ A51
A515F ۸ ۲۵۶G BLACK ۸۰۵۱ A51
A515F ۸ ۲۵۶G SILVER ۷۹۵۴ A51
A515F ۸ ۲۵۶G BLUE ۷۹۵۴ A51
A525F ۸ ۱۲۸G BLUE ۱۰۴۷۶ A52 4G
A715F ۸ ۱۲۸G BLACK ۹۷۴۸ A71
A715F ۸ ۱۲۸G BLUE ۹۳۶۰ A71
G975F ۸ ۵۱۲G WHITE ۱۵۶۱۷ S10 +
N970F ۸ ۲۵۶G AURAGLOW ۱۶۳۹۳ NOTE 10
N970F ۸ ۲۵۶G WHITE ۱۶۳۹۳ NOTE 10
N970F ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۶۳۹۳ NOTE 10
N975F ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۱۹۴۰۰ NOTE 10+
G988 ۱۲ ۱۲۸G BLACK-5G ۲۲۰۱۹ S20 ULTRA
G988 ۱۲ ۱۲۸G GRAY-5G ۲۱۳۴۰ S20 ULTRA
G985F ۱۲ ۱۲۸G BLACK-5G ۱۶۳۹۳ S20 +
G985F ۱۲ ۱۲۸G BLUE-5G ۱۵۷۱۴ S20 +
G985F ۱۲ ۱۲۸G GRAY-5G ۱۵۹۰۸ S20 +
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud Navy ۱۲۹۴۹ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۱۲۸G RED - LVANDER ۱۲۹۴۹ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud Mint ۱۲۹۴۹ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud White ۱۲۷۵۵ S20 FE - 5G
N985F ۸ ۲۵۶G BLACK ۲۲۵۰۴ NOTE 20 ULTRA-4G
N986B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۲۶۵۷۸ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G BRONZE ۲۵۰۲۶ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G WHITE ۲۴۴۴۴ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon BLACK ۲۹۴۸۸ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon B- S ۲۹۰۰۳ NOTE 20 ULTRA-5G
  ۸ ۲۵۶G SILVER ۲۲۰۱۹ S21 PLUS 5G
  ۸ ۲۵۶G VIOLET ۲۱۷۲۸ S21 PLUS 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۲۸۹۰۶ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۶ ۵۱۲G BLACK ۳۲۴۹۵ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۶ ۵۱۲G Snapdragon BLACK ۳۹۴۷۹ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۶ ۵۱۲G Snapdragon SILVER ۳۸۵۰۹ S21 ULTRA 5G
F916B ۱۲ ۲۵۶G BRONZE ۴۳۱۶۵ Z FOLD 2 - 5G
F916B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۴۲۶۸۰ Z FOLD 2 - 5G
F916B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۳۸۸۰۰ Z FOLD 2 - 4G
T505 ۳ ۳۲G BLACK ۵۱۴۱ TAB A7- 10.4"
T505 ۳ ۳۲G SILVER ۵۱۴۱ TAB A7- 10.4"
T505 ۳ ۳۲G ROSE ۵۱۴۱ TAB A7- 10.4"
T225     GRAY SILVER ۴۷۰۴ TAB A7- LITE 7"
T875 ۶ ۱۲۸G BLACK ۱۶۸۷۸ TAB S7
T875 ۶ ۱۲۸G ROSE ۱۶۶۸۴ TAB S7

شرکت الماس همراه اسپادانا