لیست قیمت گوشی های سامسونگ

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش


بروز رسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
ساعت ۱۰:۰۰

همکاران گرامی: لیست قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی میباشد؛

لطفا جهت دریافت قیمت نهایی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ | ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش دفتر اصفهان: ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰ | ۰۹۱۳۵۷۰۸۳۰۰

لطفا جهت خرید رسمی به لیست سبدهای رسمی مراجعه فرمایید.

توضیحات نام تجاری رم حافظه رنگ قیمت samsung
M625F ۸ ۲۵۶G BLACK ۹۵۰۶ M62
M625F ۸ ۲۵۶G BLUE ۹۴۵۷ M62
M515F ۸ ۱۲۸G BLACK ۸۸۷۵ M51
M515F ۸ ۱۲۸G BLUE ۸۸۲۷ M51
M515F ۶ ۱۲۸G BLUE ۷۵۱۷ M51
M325F ۶ ۱۲۸G BLACK ۵۷۲۳ M32
M325F ۶ ۱۲۸G BLUE ۵۶۲۶ M32
M315F ۶ ۱۲۸G BLACK ۵۵۷۷ M31
M315F ۶ ۱۲۸G BLUE ۵۵۲۹ M31
SM-M225FV   ۱۲۸G BLACK BLUE ۵۰۴۴ M22
SM-M225FV   ۶۴G WHITE BLUE ۴۶۵۶ M22
M215F ۴ ۶۴G BLACK ۴۲۱۹ M21
M215F ۴ ۶۴G BLUE ۴۱۷۱ M21
M215F ۴ ۱۲۸G BLUE BLACK ۵۰۴۴ M21
M127F ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۱۴۱ M12
M127F ۴ ۱۲۸G BLUE GREEN ۴۱۴۱ M12
M127F ۴ ۶۴G BLACK ۳۷۶۳ M12
M127F ۴ ۶۴G BLUE GREEN ۳۷۶۳ M12
M127F ۴ ۳۲G BLACK GREEN ۳۶۳۷ M12
M115F ۳ ۳۲G BLACK ۳۴۶۲ M11
M115F ۳ ۳۲G BLUE ۳۴۱۴ M11
A022F ۲ ۳۲G GRAY ۳۰۸۴ A022
A022F ۲ ۳۲G BLUE ۳۰۸۴ A022
A022F ۲ ۳۲G BLACK ۳۱۴۲ A022
A022F ۳ ۶۴G BLACK ۳۳۶۵ A022
A037 ۳ ۳۲G BLACK ۳۲۹۸ A03 S
A037 ۳ ۳۲G BLUE ۳۲۶۸ A03 S
A037 ۴ ۶۴G BLACK BLUE ۳۵۱۱ A03 S
A025F ۳ ۳۲G BLACK ۳۲۸۸ A02S
A025F ۳ ۳۲G BLUE ۳۲۶۸ A02S
A025F ۳ ۳۲G RED ۳۲۴۹ A02S
A025F ۴ ۶۴G BLACK ۳۵۹۸ A02S
A025F ۴ ۶۴G BLUE ۳۵۵۹ A02S
A025F ۴ ۶۴G RED ۳۵۴۰ A02S
A207F ۳ ۳۲G WHITE ۳۷۳۴ A11
A207F ۳ ۳۲G BLACK ۳۷۶۳ A11
A125F ۴ ۶۴G BLACK ۳۷۵۳ A12
A125F ۴ ۶۴G BLUE ۳۷۱۵ A12
A125F ۴ ۶۴G WHITE ۳۷۱۵ A12
A125F ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۲۱۹ A12
A125F ۴ ۱۲۸G BLUE ۴۱۶۱ A12
A125F ۴ ۱۲۸G WHITE ۴۱۶۱ A12
A217F ۴ ۶۴G BLACK ۵۱۸۹ A21 S
A217F ۴ ۶۴G WHITE ۵۱۸۹ A21 S
A217F ۴ ۶۴G BLUE ۵۱۸۹ A21 S
A225F ۴ ۶۴G VIOLET WHITE ۴۷۰۴ A22 4G
A225F ۴ ۶۴G BLACK ۴۷۷۲ A22 4G
A225F ۴ ۱۲۸G BLACK ۴۹۶۶ A22 4G
A225F ۴ ۱۲۸G WHITE ۴۹۰۸ A22 4G
A225F ۴ ۱۲۸G VIOLET ۴۹۰۸ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G BLACK ۵۲۵۷ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G WHITE ۵۱۸۹ A22 4G
A225F ۶ ۱۲۸G VIOLET ۵۱۸۹ A22 4G
A225F ۴ ۶۴G BLACK ۴۸۹۸ A22 5G
A225F ۴ ۶۴G WHITE - VIOLET ۴۸۷۹ A22 5G
A326B ۶ ۱۲۸G BLACK ۶۷۹۰ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G WHITE ۶۵۴۷ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G BLUE ۶۵۴۷ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G VIOLET ۶۶۴۴ A32 4G
A326B ۶ ۱۲۸G VIOLET ۶۹۳۵ A32 5G
A326B ۶ ۱۲۸G BLUE ۶۹۳۵ A32 5G
A326B ۶ ۱۲۸G BLACK ۶۹۸۴ A32 5G
A326B ۶ ۱۲۸G WHITE ۶۹۳۵ A32 5G
A515F ۸ ۲۵۶G BLACK ۸۸۷۵ A51
A515F ۸ ۲۵۶G SILVER ۸۳۳۲ A51
A528 ۸ ۲۵۶G WHITE ۱۰۲۸۲ A52 S 5G
A528 ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۰۳۷۹ A52 S 5G
A528 ۶ ۱۲۸G BLACK ۹۴۵۷ A52 S 4G
A528 ۶ ۱۲۸G WHITE PURPLE ۹۳۶۰ A52 S 4G
A525F ۸ ۱۲۸G BLACK ۸۹۷۲ A52 4G
A525F ۸ ۱۲۸G BLUE WHITE ۸۸۷۵ A52 4G
A525F ۸ ۱۲۸G VIOLET ۸۸۷۵ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G BLUE ۱۰۰۳۹ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۰۱۳۶ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G WHITE ۱۰۰۳۹ A52 4G
A525F ۸ ۲۵۶G WHITE ۱۱۴۴۶ A52 5G
A525F ۸ ۲۵۶G BLUE ۱۱۴۴۶ A52 5G
A715F ۸ ۱۲۸G SILVER ۹۰۶۹ A71
A715F ۸ ۱۲۸G BLUE ۹۰۶۹ A71
A715F ۸ ۱۲۸G BLACK ۹۵۰۶ A71
A725F ۸ ۱۲۸G BLACK ۱۰۰۸۸ A72 4G
A725F ۸ ۱۲۸G VIOLET ۹۹۹۱ A72 4G
A725F ۸ ۱۲۸G WHITE BLUE ۹۹۹۱ A72 4G
A725F ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۱۲۵۲ A72 4G
A725F ۸ ۲۵۶G BLUE ۱۰۹۶۱ A72 4G
G973F ۸ ۱۲۸G BLACK ۱۱۵۴۳ S10 LITE
N770F ۶ ۱۲۸G BLACK ۱۵۳۲۶ NOTE 10 LITE
G988 ۱۲ ۱۲۸G BLACK-5G ۲۲۴۰۷ S20 ULTRA
G988 ۱۲ ۱۲۸G GRAY-5G ۲۱۴۳۷ S20 ULTRA
G780F ۸ ۱۲۸G Cloud Navy ۱۱۱۵۵ S20 FE - 4G
G780F ۸ ۱۲۸G Cloud ORANGE ۱۰۹۶۱ S20 FE - 4G
G780F ۶ ۱۲۸G Cloud Lavender ۱۰۸۶۴ S20 FE - 4G
G780F ۶ ۱۲۸G Cloud RED ۱۰۸۶۴ S20 FE - 4G
G780F ۸ ۱۲۸G Cloud Mint ۱۰۹۶۱ S20 FE - 4G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud WHITE ۱۳۱۹۲ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud Lavender ۱۳۱۹۲ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۱۲۸G Cloud Navy ۱۳۱۹۲ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۲۵۶G Cloud Navy ۱۵۴۲۳ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۲۵۶G Cloud Mint ۱۴۶۴۷ S20 FE - 5G
G781B ۸ ۲۵۶G Cloud Lavender ۱۴۶۴۷ S20 FE - 5G
N985F ۸ ۲۵۶G BLACK ۲۲۴۰۷ NOTE 20 ULTRA-4G
N986B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۲۴۶۳۸ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G BRONZE ۲۳۹۵۹ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G WHITE ۲۴۰۵۶ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon BLACK ۳۱۸۱۶ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon WHITE ۲۹۶۸۲ NOTE 20 ULTRA-5G
N986B ۱۲ ۲۵۶G Snapdragon BRONZE ۳۰۸۴۶ NOTE 20 ULTRA-5G
N980F ۸ ۲۵۶G BRONZE ۱۹۴۰۰ NOTE 20 - 4G
N981B ۸ ۲۵۶G BLACK ۱۹۴۹۷ NOTE 20 - 4G
N981B ۸ ۲۵۶G BRONZE ۲۰۷۵۸ NOTE 20 - 5G
G991B ۸ ۱۲۸G BLACK ۱۸۴۳۰ S21 5G
G991B ۸ ۱۲۸G VIOLET ۱۸۱۳۹ S21 5G
G991B ۸ ۱۲۸G SILVER ۱۸۵۲۷ S21 5G
G991B ۸ ۲۵۶G PINK ۲۲۷۹۵ S21 5G
G996B ۸ ۲۵۶G VIOLET ۲۲۶۰۱ S21 PLUS 5G
G996B ۸ ۱۲۸G VIOLET ۲۰۴۶۷ S21 PLUS 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۲۷۹۳۶ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۲ ۲۵۶G SILVER ۲۷۹۳۶ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۶ ۵۱۲G SILVER ۳۲۵۹۲ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۶ ۵۱۲G BLACK ۳۳۳۶۸ S21 ULTRA 5G
G998B ۸ ۱۲۸G BLACK ۲۶۰۹۳ S21 ULTRA 5G
G998B ۱۶ ۵۱۲G Snapdragon SILVER ۴۱۵۱۶ S21 ULTRA 5G
- ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۴۱۵۶۴ ZFOLD 3 5G
- ۸ ۲۵۶G BLACK ۲۴۷۸۳ ZFLIP 3 5G
- ۸ ۲۵۶G GREEN ۲۵۰۲۶ ZFLIP 3 5G
- ۸ ۲۵۶G IVORY ۲۵۰۲۶ ZFLIP 3 5G
F916B ۱۲ ۲۵۶G BLACK ۳۷۲۴۸ Z FOLD 2 - 5G
T295 ۲ ۳۲G BLACK ۴۲۱۹ T295
T295 ۲ ۳۲G SILVER ۴۲۱۹ T295
T505 ۲ ۳۲G SILVER ۵۱۷۹ TAB A7- 10.4"
T505 ۲ ۳۲G GOLD ۵۱۷۹ TAB A7- 10.4"
T505 ۲ ۳۲G BLACK ۵۱۷۹ TAB A7- 10.4"
T505 ۳ ۶۴G BLACK ۵۸۶۸ TAB A7- 10.4"
T505 ۳ ۶۴G GOLD ۵۷۷۱ TAB A7- 10.4"
T225 ۳ ۳۲G GRAY SILVER ۴۲۴۸ TAB A7- LITE 7"
P615 ۴ ۶۴G BLACK ۱۰۱۳۶ TAB S6 LITE
P615 ۴ ۶۴G BLUE ۱۰۰۸۸ TAB S6 LITE
T735 ۴ ۶۴G BLACK SILVER ۱۲۶۱۰ TAB S7 FE
T875 ۶ ۱۲۸G BLACK ۱۷۹۴۵ TAB S7
T875 ۶ ۱۲۸G SILVER ۱۷۹۴۵ TAB S7
T975 ۶ ۱۲۸G BRONZE ۲۴۷۳۵ TAB S7+

شرکت الماس همراه اسپادانا