لوگو mi

الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش

لیست قیمت گوشی های شیائومی

تاریخ بروز رسانی :

09/ 11/ 1401

13:00

cropped-512-سایت.png

همکاران گرامی: لیست قیمتها صرفا   جهت اطلاع رسانی  میباشد؛

لطفا جهت دریافت قیمت نهایی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش دفترمرکزی تهران: 02177582263 | 09129611008

واحد فروش دفتر اصفهان: 03131313657 | 09135708200 | 09135708300

لطفا جهت خرید رسمی به لیست سبدهای رسمی مراجعه فرمایید.

همکاران گرامی پنجشنبه ها لیست قیمت سبدهای رسمی اعلام نمی گردد.

سبد های رسمی موبایل

نام تجاری رم حافظه رنگ قیمت XIAOMI
2201116PG 8 256G BLACK 10980 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G BLUE 10780 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G YELLOW 10440 POCO X4 PRO
22081212UG 12 256G BLACK 23230 12 TPRO
22081212UG 12 256G BLUE 22340 12 TPRO
2201122G 12 256G BLACK 29400 12 PRO
2107113SG 8 256G BLACK 14800 MI 11 T PRO 5G
2107113SG 12 256G BLUE-WHITE 17540 MI 11 T PRO 5G (indonsia)
M2101KG6G 8 256G GRAY 7940 NOTE 10 PRO
M2101KG6G 8 256G BLUE-GREEN 7890 NOTE 10 PRO
2201117SG 8 128G BLACK 7550 NOTE11S
21091116UG 8 256G GRAY 12350 NOTE 11 PRO +5G
2201116SG 8 128G BLACK 9160 NOTE 11 PRO 4G
M2103K19C 8 128G BLACK 6660 NOTE 11 SE 5G
2201117TG 6 128G BLACK 6710 NOTE11
2201117TG 6 128G STARBLUE 6710 NOTE11
220233L2C 3 64G Silver- 3820 REDMI 10A
220733 2 32G BLACK 2740 A1+
2201116PG 8 256G BLACK 10980 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G BLUE 10780 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G YELLOW 10440 POCO X4 PRO
22081212UG 12 256G BLACK 23230 12 TPRO
22081212UG 12 256G BLUE 22340 12 TPRO
2201122G 12 256G BLACK 29400 12 PRO
2107113SG 8 256G BLACK 14800 MI 11 T PRO 5G
2107113SG 12 256G BLUE-WHITE 17540 MI 11 T PRO 5G (indonsia)
M2101KG6G 8 256G GRAY 7940 NOTE 10 PRO
M2101KG6G 8 256G BLUE-GREEN 7890 NOTE 10 PRO
2201117SG 8 128G BLACK 7550 NOTE11S
21091116UG 8 256G GRAY 12350 NOTE 11 PRO +5G
2201116SG 8 128G BLACK 9160 NOTE 11 PRO 4G
M2103K19C 8 128G BLACK 6660 NOTE 11 SE 5G
2201117TG 6 128G BLACK 6710 NOTE11
2201117TG 6 128G STARBLUE 6710 NOTE11
220233L2C 3 64G Silver- 3820 REDMI 10A
220733 2 32G BLACK 2740 A1+
2201116PG 8 256G BLACK 10980 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G BLUE 10780 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G YELLOW 10440 POCO X4 PRO
22081212UG 12 256G BLACK 23230 12 TPRO
22081212UG 12 256G BLUE 22340 12 TPRO
2201122G 12 256G BLACK 29400 12 PRO
2107113SG 8 256G BLACK 14800 MI 11 T PRO 5G
2107113SG 12 256G BLUE-WHITE 17540 MI 11 T PRO 5G (indonsia)
M2101KG6G 8 256G GRAY 7940 NOTE 10 PRO
M2101KG6G 8 256G BLUE-GREEN 7890 NOTE 10 PRO
2201117SG 8 128G BLACK 7550 NOTE11S
21091116UG 8 256G GRAY 12350 NOTE 11 PRO +5G
2201116SG 8 128G BLACK 9160 NOTE 11 PRO 4G
M2103K19C 8 128G BLACK 6660 NOTE 11 SE 5G
2201117TG 6 128G BLACK 6710 NOTE11
2201117TG 6 128G STARBLUE 6710 NOTE11
220233L2C 3 64G Silver- 3820 REDMI 10A
220733 2 32G BLACK 2740 A1+
2201116PG 8 256G BLACK 10980 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G BLUE 10780 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G YELLOW 10440 POCO X4 PRO
22081212UG 12 256G BLACK 23230 12 TPRO
22081212UG 12 256G BLUE 22340 12 TPRO
2201122G 12 256G BLACK 29400 12 PRO
2107113SG 8 256G BLACK 14800 MI 11 T PRO 5G
2107113SG 12 256G BLUE-WHITE 17540 MI 11 T PRO 5G (indonsia)
M2101KG6G 8 256G GRAY 7940 NOTE 10 PRO
M2101KG6G 8 256G BLUE-GREEN 7890 NOTE 10 PRO
2201117SG 8 128G BLACK 7550 NOTE11S
21091116UG 8 256G GRAY 12350 NOTE 11 PRO +5G
2201116SG 8 128G BLACK 9160 NOTE 11 PRO 4G
M2103K19C 8 128G BLACK 6660 NOTE 11 SE 5G
2201117TG 6 128G BLACK 6710 NOTE11
2201117TG 6 128G STARBLUE 6710 NOTE11
220233L2C 3 64G Silver- 3820 REDMI 10A
220733 2 32G BLACK 2740 A1+
2201116PG 8 256G BLACK 10980 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G BLUE 10780 POCO X4 PRO
2201116PG 8 256G YELLOW 10440 POCO X4 PRO
22081212UG 12 256G BLACK 23230 12 TPRO
22081212UG 12 256G BLUE 22340 12 TPRO
2201122G 12 256G BLACK 29400 12 PRO
2107113SG 8 256G BLACK 14800 MI 11 T PRO 5G
2107113SG 12 256G BLUE-WHITE 17540 MI 11 T PRO 5G (indonsia)
M2101KG6G 8 256G GRAY 7940 NOTE 10 PRO
M2101KG6G 8 256G BLUE-GREEN 7890 NOTE 10 PRO
2201117SG 8 128G BLACK 7550 NOTE11S
21091116UG 8 256G GRAY 12350 NOTE 11 PRO +5G
2201116SG 8 128G BLACK 9160 NOTE 11 PRO 4G
M2103K19C 8 128G BLACK 6660 NOTE 11 SE 5G
2201117TG 6 128G BLACK 6710 NOTE11